24 februari 2020

WOZ waarde NSW-landgoederen

Heeft u de nieuwe WOZ-beschikking al ontvangen? Voor eigenaren van NSW-landgoederen kan het de moeite waard zijn deze goed te controleren. Opstallen op NSW-landgoederen horen op basis van de WOZ anders gewaardeerd te worden dan ”standaard” WOZ-objecten. Voor standaard objecten wordt de waarde bepaald alsof de volledige en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen in de meest gunstige marktomstandigheden. NSW-objecten zijn echter minder waard. Dit komt doordat op NSW-landgoederen de verplichting rust om het landgoed gedurende een periode van 25 jaar in bezit en in stand te houden.

Lagere taxatiewaarde

In de praktijk is de waarde van NSW-objecten ongeveer 60 tot 90 procent van de waarde in het economisch verkeer. Een foutieve waardering kan dus een fors verschil maken voor de jaarlijkse onroerendezaakbelasting. Ook bij een eventuele schenking of overlijden moet er afgerekend worden over de verkrijging ter waarde van de WOZ-waarde, waardoor een foutieve waardering veel belasting kan schelen.

Controle

Gemeenten houden niet altijd rekening met de verschillen in waardering tussen standaardobjecten en NSW-objecten. Wij raden u daarom aan om de WOZ-beschikking van uw NSW-landgoed naar ons op te sturen, zodat wij zo nodig bezwaar kunnen maken. Doe dit zo snel mogelijk, aangezien er maar tot zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar gemaakt kan worden.