27 januari 2023

Woonhuissubsidie rijksmonumenten

Om bewoonde rijksmonumenten in goede staat te houden, is er een subsidie voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van restauratie- of onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van rijksmonumenten.

Voorwaarden en hoogte subsidie

Het subsidiepercentage is voorlopig vastgesteld op 38%. Als blijkt dat er onvoldoende budget is om alle aanvragers 38% subsidie toe te kennen, zal dit percentage naar beneden worden bijgesteld.

Aanvraag

U kunt jaarlijks een aanvraag indienen voor de woonhuissubsidie rijksmonumenten. De wettelijke indieningstermijn van de regeling loopt van 1 maart tot en met 30 april. Kosten die u maakte in 2022, kunt u opvoeren in de subsidieaanvraag van 2023.

De woonhuissubsidie kan worden aangevraagd via een online formulier. Dat geldt voor werkzaamheden die in 2022 zijn uitgevoerd. Wij zijn u graag behulpzaam bij het indienen van de aanvraag. Via een machtiging kunnen wij dit voor u regelen als u er zelf niet uitkomt. Wij ontvangen in dat geval graag een overzicht van alle instandhoudingskosten uit 2022, inclusief achterliggende facturen. Deze facturen dienen bij de aanvraag meegestuurd te worden.

Voor meer informatie over de woonhuissubsidie, kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.