13 september 2019

Wijzigingen Box 3

Vorige week vrijdag groot in het nieuws: geen belasting over eerste € 440.000 spaargeld! Staatssecretaris Snel van Financiën heeft in een brief aan de Kamer zijn plannen voor box 3 bekend gemaakt. Die zouden per 1 januari 2022 moeten ingaan.
Het voorstel komt er in de kern op neer dat iedereen een heffingvrij inkomen in box 3 (inkomsten uit sparen en beleggen) van 400 euro heeft. De plannen zijn gunstig voor mensen die voornamelijk sparen. Mensen die hun spaargeld voornamelijk beleggen, gaan in de plannen van Snel echter fors meer inkomstenbelasting betalen. Hetzelfde geldt ten aanzien van beleggers in vastgoed, zeker wanneer dit vastgoed (deels) met leningen is gefinancierd.

Het nieuwe systeem

In de voorgestelde regeling worden de volgende stappen ondernomen om te komen tot de te betalen inkomstenbelasting:

  1. eerst wordt bepaald of het saldo van de bezittingen en schulden meer bedraagt dan het heffingvrije vermogen (huidig € 30.360);
  2. als dat het geval is, wordt gekeken welk deel van het vermogen bestaat uit spaargeld;
  3. al het bezit dat geen spaargeld is, wordt als overige bezittingen aangemerkt;
  4. tot slot wordt gekeken hoe hoog het bedrag van de schulden is.

Het inkomen wordt bepaald door aan elk van deze vermogenscategorieën een forfaitair percentage te hangen, die zijn gebaseerd op recente daadwerkelijke rendementen. Uitgaande van het jaar 2020 zouden deze forfaits neerkomen op (de definitieve percentages voor 2022 worden eind 2021 vastgesteld):

Spaarsaldi0,09%
Overige bezittingen5,33%
Schulden3,03%

Hoger tarief

Het tarief in box 3 zal iets omhoog gaan. Op dit moment bedraagt het tarief 30%. Vanaf 2022 wordt het tarief voor box 3 (sparen en beleggen) 33% inkomstenbelasting.

Heffingvrij inkomen en te betalen belasting

Op basis van de bekendgemaakte cijfers wordt ingeschat dat het heffingvrij inkomen (ongeveer) € 400 zal bedragen. Een simpele rekensom leidt dan tot de € 440.000 aan belastingvrij spaarsaldo. Dit is per belastingplichtige.

Over € 440.000 aan spaarsaldo wordt een forfaitair rendement berekend van 0,09%. Dat komt neer op: 0,09% * € 440.000 = € 396 en dat valt keurig binnen de € 400 aan heffingvrij inkomen.

Onder de huidige regeling in 2019, bedraagt het forfaitaire inkomen over € 440.000 aan vermogen in box 3 maar liefst: € 16.432. Met de heffing van 30% bedraagt de te betalen belasting daarover € 4.929.

Wanneer de gehele € 440.000 in box 3 belegd wordt in effecten, komt het in de plannen van Snel heel anders uit. Dan bedraagt het forfaitair rendement: 5,33% * € 440.000 = € 23.452. Na aftrek van het heffingvrij inkomen resteert een belastbaar inkomen van € 23.052. Met de heffing van 33%  bedraagt de te betalen belasting daarover € 7.607. Dat is beduidend meer dan het bedrag van € 4.929 in 2019.

Als het vermogen in box 3 bestaat uit € 440.000 aan vastgoed, dat deels gefinancierd is met een lening van € 250.000, mag er forfaitair rente van het inkomen worden afgetrokken: 3,03% * € 250.000 = € 7.575. Het inkomen in box 3 bedraagt dan: € 23.452 -/- € 7.575 = € 15.877 (na aftrek van het heffingvrij inkomen: € 15.477). Met de heffing van 33% bedraagt de te betalen belasting daarover € 5.107.
In 2019 bedraagt het forfaitaire inkomen, dat wordt berekend over € 440.000 -/- € 250.000 = € 190.000, slechts € 5.303. Met de heffing van 30% bedraagt de te betalen belasting daarover € € 1.590. Dat is fors minder dan het hiervoor berekende bedrag van € 5.107 vanaf 2022.  

Voorlopige cijfers

Het gaat hier wel om voorlopige cijfers, als de rente weer gaat stijgen komen spaarders sneller aan het bedrag van € 400 en moeten ze wellicht wel belasting gaan betalen. Het voorstel zal de komende tijd worden uitgewerkt in een wetsvoorstel. Het wetsvoorstel kan dan voor het einde van 2020 in de beide Kamers worden behandeld. De Belastingdienst moet het nieuwe systeem dan nog implementeren. Het is de verwachting dat het nieuwe systeem vanaf 1 januari 2022 in werking treedt.

Advies

Zoals hierboven weergegeven kunnen de voorgestelde wijzigingen grote impact hebben op uw box 3 heffing. Zodra er meer duidelijkheid is en de plannen definitief zijn omgezet in wetgeving, adviseren wij u graag over de gevolgen van deze wijziging. In de tussentijd houden wij u uiteraard op de hoogte.