20 juni 2022

Vrijstellingen voor bepaalde natuursubsidies

De overheid stimuleert particulier beheer van natuurterreinen via onder andere de Natuurschoonwet. Naast de Natuurschoonwet doet de overheid dit ook via bijvoorbeeld jaarlijkse subsidies. Hoe werken deze subsidies eigenlijk door in de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting?

Sinds 1998 worden deze subsidies vrijgesteld van heffing van inkomsten- en vennootschapsbelasting. De meeste subsidies zijn voor 100% vrijgesteld. Voor de overige regelingen is dit 90%. Dat heeft tot gevolg dat de meeste subsidies een netto bedrag betreffen. Het kan dan ook de moeite waard zijn om na te gaan of u tot één van deze subsidies gerechtigd bent.

Subsidies die 100% zijn vrijgesteld zijn bijvoorbeeld:

  • De subsidie natuur- en landschapsbeheer van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer (SVNL) van de verschillende provincies;
  • De investeringssubsidie en de subsidie functieverandering van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) van de verschillende provincies.

Indien u denkt dat u wellicht voor één van bovenstaande subsidies in aanmerking komt, kunt u met ons contact opnemen. Wij helpen u graag op weg.