3 juli 2020

Vijlbrief schrapt voorgenomen aanpassing box 3-heffing

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën ziet af van het plan van zijn voorganger Snel om de box 3-heffing vanaf 2022 fors aan te passen. Het plan stuit op grote bezwaren, omdat het spaartegoeden ontziet maar een hoog fictief rendement oplegt aan beleggen. Dat is juridisch niet te verdedigen en ook oneerlijk volgens Vijlbrief.

Nieuw voorstel

De enige echte oplossing is om alleen het reële rendement te belasten, maar dit is onuitvoerbaar. De Belastingdienst kan precieze rendementen uit investeringen niet nagaan en dus ook niet belasten. De staatssecretaris kondigt daarom aan deze zomer een simpeler voorstel te zullen doen voor aanpassing van de vermogensrendementsheffing dat kleine spaarders en beleggers “in hoge mate ontziet”. Vijlbrief wil daarbij het individuele heffingsvrije vermogen, dat nu € 30.846 bedraagt, aanzienlijk verhogen.

Het plan dat Snel vorig jaar in september presenteerde zou per 1 januari 2022 ingaan.  Het betekende een hervorming van de box 3-heffing waardoor ongeveer 1,35 miljoen mensen geen belasting meer zouden betalen over hun spaargeld in box 3. Nu betalen nog 2,9 miljoen mensen deze belasting. De eerste 440.000 euro zou volgens dat plan voor mensen met alleen spaargeld belastingvrij worden. Beleggingen werden daarentegen juist meer belast.

Compensatie

Vijlbrief wil tot ongenoegen van regeringspartijen VVD en CDA ook deze zomer pas reageren op het juridisch advies over de toepassing van de vermogensrendementsheffing. Belastingplichtigen die in 2013 en 2014 minder dan 1,2% rendement behaalden over hun vermogen in box 3 moeten gecompenseerd worden, raadde de parlementair advocaat vorig jaar aan in een advies aan de Tweede Kamer.