16 september 2021

Verliesverrekening VPB

Voorkom verliesverdamping!

Ondernemers die nog verliezen hebben openstaan uit 2012 moeten nog dit jaar in actie komen om verliesverdamping tegen te gaan. Na verloop van 9 jaar vervalt de mogelijkheid namelijk om een verlies te verrekenen. Wordt een verlies niet op tijd verrekend met behaalde winsten, dan treedt verliesverdamping op. Verder geldt vanaf 1-1-2022 een nieuw regime van verliesverrekening.

Een nieuw regime per 1 januari 2022

In de vennootschapsbelasting wijzigt per 1 januari 2022 de termijn van de voorwaartse verliesverrekening. Dat betekent dat voor alle nog verrekenbare verliezen uit 2013 en de volgende jaren het nieuwe regime zal gelden.

Vanaf 1 januari 2022 geldt het volgende:

  • de voorwaartse verrekeningstermijn van negen jaar vervalt;
  • gevolg daarvan: verliezen zijn met ingang van 2022 onbeperkt in tijd voorwaarts verrekenbaar;
  • Is de winst lager dan 1 miljoen, dan zijn verliezen volledig verrekenbaar;
  • ls de winst hoger dan 1 miljoen, dan zijn verliezen slechts voor 50% verrekenbaar en blijft het restant beschikbaar voor verrekening in latere jaren.

Voorkomen van verliesverdamping

De meest voorkomende mogelijkheid om verdamping van verliezen van vóór 2013 te voorkomen, is de overdracht van bedrijfsmiddelen, waarin overwaarde (stille reserve) aanwezig is, aan een andere rechtspersoon. Te denken valt aan een pand of machines. Voorwaarde is wel dat de overdragende en ontvangende rechtspersoon niet zijn opgenomen in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.  Er zijn ook nog andere mogelijkheden om tijdig ‘winst’ te creëren, maar het gaat te ver om deze allemaal te benoemen in dit artikel. Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen om de mogelijke oplossingen te bespreken.