1 februari 2018

VAR-wuo leidt tot zekerheid winst uit onderneming

De VAR-wuo staat voor de VAR-verklaring winst uit onderneming. Met deze VAR-verklaring heeft u overtuigend bewijs in handen dat u voor eigen rekening en risico werkt. Het bezit van een VAR-wuo heeft als groot voordeel dat het opdrachtgevers garandeert dat zij voor u geen premies hoeven te betalen of loonheffingen hoeven in te houden. Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in een recente zaak geoordeeld dat een belastingplichtige vertrouwen kan ontlenen aan een VAR-wuo die automatisch is verstrekt en gebaseerd is op voorgaande jaren. Dit heeft tot gevolg dat een belastingplichtige bij uitreiking van een VAR-wuo de zekerheid heeft dat het inkomen in het betreffende jaar als winst uit onderneming wordt gezien.