8 april 2022

Update Box III en belastingaangifte

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 bepaald dat de Belastingdienst over de jaren 2017, 2018 en daarna moet uitgaan van het werkelijke rendement op inkomen uit sparen en beleggen (box 3). De berekening van dat werkelijke rendement is nog niet in de belastingaangifte 2021 doorgevoerd. Dat kan bij mensen met inkomen uit vermogen in box 3 tot vragen leiden. De Belastingdienst is voor duidelijkheid over deze kwestie afhankelijk van politieke besluitvorming. Het kabinet komt hierover in de voorjaarsnota vóór 1 juni met een besluit.

Aangifte inkomstenbelasting 2021

Belastingplichtigen krijgen geen extra uitstel voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2021. De Belastingdienst vraagt spaarders en beleggers om gewoon belastingaangifte te doen zoals zij dat gewend zijn, waarbij het totale inkomen uit vermogen in box 3 moet worden opgegeven. Deze gegevens heeft de Belastingdienst nodig om de definitieve aanslag, in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad, te kunnen berekenen. Bij het vaststellen van de definitieve aanslag over 2021 wordt rekening gehouden met het arrest van de Hoge Raad. Voor mensen met een box 3-inkomen betekent dit dat de definitieve aanslag later dan de gebruikelijke datum van 1 juli wordt opgelegd.

In twee situaties kan het nog niet-aangepaste aangifteprogramma specifieke gevolgen hebben voor de aangifte: 

  • Belastingplichtigen met een fiscale partner kunnen achteraf bezien geen optimale verdeling van het gezamenlijke inkomen uit vermogen in box 3 hebben gekozen.
  • Belastingplichtigen die door toepassing van de uitspraak een lager niet-aftrekbaar drempelbedrag voor zorgkosten en giften hebben, komen achteraf bezien misschien wél in aanmerking voor aftrek.

De Belastingdienst onderzoekt wat de gevolgen voor deze groepen zijn en houdt daar rekening mee in de definitieve aanslag.

Indien gewenst kan wel om uitstel worden verzocht. Bij het indienen van de aangifte na 1 mei wordt echter wel belastingrente in rekening gebracht als sprake is van een te betalen aanslag inkomstenbelasting.

Voorlopige aangifte inkomstenbelasting 2022

Ook bij het opleggen van de voorlopige aanslagen 2022 is geen rekening gehouden met de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad. Dit wordt bij het vaststellen van de definitieve aanslag hersteld. Voor belastingplichtigen met een te betalen aanslag, die mogelijk te hoog is vastgesteld ten aanzien van de verschuldigde belasting over het box 3-vermogen, biedt de Belastingdienst een invorderingspauze.

De invorderingspauze betekent dat er geen (dwang)invorderingsmaatregelen worden genomen als de voorlopige aanslag 2022 niet volledig wordt betaald. Voor belastingplichtigen die geen box 3-inkomen hebben, wordt de pauze na een controle beëindigd. Zij ontvangen hierover een brief. Voor belastingplichtigen met box 3-inkomen blijft de pauze gelden. Ook zij ontvangen een brief met informatie over de pauze en de invorderingsrente.