26 april 2021

Tijdelijke belastingmaatregelen coronavirus verlengd

Onbelast vergoeden vaste reiskosten

De coronamaatregel dat werkgevers aan hun werknemers een onbelaste vergoeding voor vaste reiskosten kunnen geven, wordt verlengd tot 1 juli 2021. Deze regeling gold aanvankelijk tot 1 april van dit jaar.

Het kabinet heeft deze maatregel verlengd omdat veel werkgevers nog steeds een vergoeding voor vaste reiskosten aan hun werknemers betalen, ook al werken deze thuis. Deze vergoeding mag dus  in stand blijven, op voorwaarde dat werknemers deze ook al voor 13 maart 2020 kregen.

Meer Tegemoetkoming Vaste Lasten voor Q2 2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt uitgebreid in het tweede kwartaal (Q2) voor de periode april t/m juni 2021. Bedrijven en zzp’ers in Nederland kunnen subsidie aanvragen voor hun vaste lasten, wanneer zij aan de subsidievoorwaarden voldoen.

Het subsidiepercentage van de TVL wordt op voorstel van de Tweede Kamer in het tweede kwartaal van 2021 verhoogd van 85% naar 100%. De hoogte van de tegemoetkoming is naast het subsidiepercentage afhankelijk van het omzetverlies van een bedrijf en het vastelastenpercentage van de sector. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. De TVL-regeling voor het tweede kwartaal gaat naar verwachting vanaf half mei open. Voor de verhoging trekt het kabinet 450 miljoen euro uit.

Bijzonder uitstel van belasting

U kunt tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van belasting aanvragen. Dit geldt zowel voor de eerste keer als u bijzonder uitstel aanvraagt maar ook voor de verlenging van uw huidige uitstel.

Heeft u nog niet eerder uitstel van betaling aangevraagd? Sinds 12 maart 2020 hoeft u nog maar 1 uitstelverzoek te sturen. Nadat uw verzoek is ontvangen krijgt u direct uitstel van betaling voor 3 maanden.

Zijn 3 maanden uitstel voor u niet voldoende, dan kunt u tot en met 30 juni 2021 verlenging van het uitstel aanvragen.

Per 1 juli 2021 eindigt bijzonder uitstel van betaling. Alle ondernemers betalen dus vanaf 1 juli 2021 weer belasting zoals voor de coronamaatregelen. Eventuele opgebouwde coronaschuld hoeft u pas vanaf 1 oktober 2021 terug te betalen.

Hulpmiddelen om inzicht te krijgen in financiële regelingen

KVK en VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt waarmee u inzicht kunt krijgen in welke regelingen op u van toepassing zijn: