11 april 2019

Teruggavetermijn btw bij zonnepanelen beperkt

Heeft u zonnepanelen aangeschaft? Let dan goed op. De termijn waarbinnen de btw op aanschaf en installatie van zonnepanelen moet zijn teruggevraagd is met ingang van 2019 drastisch beperkt. De termijn wordt nu gesteld op zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de panelen zijn aangeschaft.