26 augustus 2020

Teruggaaf buitenlandse btw; neem voor 1 oktober actie!

Teruggaafverzoek buitenlandse btw

Indien u in 2019 facturen heeft ontvangen met buitenlandse btw van een ander EU-land, kunt u die btw terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst. Het verzoek moet vóór 1 oktober 2020 zijn ingediend. Verzoeken die hierna binnenkomen, worden mogelijk door het andere EU-land niet meer in behandeling genomen.
 
De in een ander EU-land betaalde btw kan worden teruggevraagd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 

  • De onderneming is in Nederland gevestigd;
  • De ondernemer moet in het EU-land waar hij btw terugvraagt, geen btw-aangifte doen;
  • De ondernemer gebruikt de goederen en diensten voor met btw belasting bedrijfsactiviteiten.

Indienen bij Nederlandse Belastingdienst

Een teruggaafverzoek voor buitenlandse btw moet worden ingediend via het portaal van de Nederlandse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst stuurt het verzoek door naar de belastingautoriteiten van de andere lidstaat. U krijgt een bevestiging van ontvangst van de Nederlandse Belastingdienst wanneer zij uw verzoek ontvangen. De beslissing op het teruggaafverzoek ontvangt u vanuit de lidstaat van teruggaaf.

Heeft u hulp nodig bij het teruggaafverzoek, neem dan contact met ons op.