8 april 2022

Stomphorst Consultancy als executeur

Heeft u al nagedacht over wie uw testament moet uitvoeren ? U bent namelijk niet verplicht om een executeur aan te wijzen. De executeur is de persoon die namens alle erfgenamen verantwoordelijk is voor het afwikkelen van de erfenis. Als uw testament hier niets over zegt of u heeft geen testament dan zijn automatisch uw erfgenamen gezamenlijk executeur.

Is de erfenis overzichtelijk en heeft u bijvoorbeeld maar 2 erfgenamen die goed met elkaar omgaan , dan is het benoemen van een executeur waarschijnlijk niet nodig. Wilt u wel iemand benoemen tot executeur dan moet u dit in uw testament laten opnemen, dit kan een erfgenaam zijn maar ook een professionele executeur. De erfgenamen kunnen na het overlijden van de erflater er ook voor kiezen om zelf een executeur in de hand te nemen.

Taken

De executeur is verantwoordelijk voor het verzamelen van alle relevante informatie en communicatie met betrokkenen. Hierbij behoort onder andere het betalen van de openstaande schulden en het innen van vorderingen van de nalatenschap. Het verzorgen van de aangifte voor de erfbelasting en het verdeel klaar maken van de boedel. Maar ook praktische zaken zoals het opzeggen van contracten, verzekeringen, lidmaatschappen en abonnementen.

Staat vast wie uw executeur moet worden, dan moet de notaris een verklaring van executele opstellen. Hierin staat wat er precies van de executeur verwacht wordt, wat diens bevoegdheden precies zijn. Het is dus wel van belang iemand te benoemen tot executeur die de complexiteit van uw nalatenschap aankan.

Verantwoording

De executeur maakt een overzicht van alle vermogensbestanddelen, of er schulden zijn en welke rekeningen er op korte termijn betaald moeten worden. Dit geeft de erfgenamen inzicht van de omvang en samenstelling van uw nalatenschap. Tijdens de afwikkeling houdt de executeur de erfgenamen ook tussentijds op de hoogte.

Na afloop van de afwikkeling stelt de executeur een “Rekening en Verantwoording” ten behoeve van de erfgenamen, zodat duidelijk is waar iedereen recht op heeft en het bedrag van de eventueel verschuldigde erfbelasting.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.