4 december 2018

Schenkingsvrijstellingen 2018

Algemeen

De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen. Een schenking tot het bedrag van de vrijstelling aan dezelfde ontvanger in een kalenderjaar wordt niet belast met schenkbelasting.

Schenkt u meer dan de vrijstelling of maakt u gebruik van een verhoogde vrijstelling? Dan moet er aangifte voor de schenkbelasting worden gedaan. Het uitgangspunt is dat de ontvanger aangifte doet en de eventueel verschuldigde schenkbelasting betaalt. Voor een schenking in 2018 moet vóór 1 maart 2019 aangifte worden gedaan. Wij zijn u daarbij graag van dienst.

Voornaamste vrijstellingen in 2018:

Naast de algemene schenkingsvrijstelling van € 2.147die geldt voor iedereen, is er de jaarlijkse vrijstelling van € 5.363voor kinderen. Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar zijn er daarnaast ook eenmalige verhoogde vrijstellingen, waarbij de hoogte afhangt van het doel.

De vrijstelling van maximaal € 100.800voor de eigen woning geldt voor schenkingen aan iedereen die op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is. Dit hoeft dus niet het eigen kind te zijn. De vrijstelling kan alleen worden gebruikt als nog niet eerder gebruik is gemaakt van een verhoogde vrijstelling en komt in de plaats van de jaarlijkse vrijstelling.

Kinderen die voor 2017 een beroep hebben gedaan op een eenmalige vrijstelling kunnen recht hebben op een overgangsvrijstelling. In sommige gevallen moet de schenking plaatsvinden via een notaris.

Tarieven

Als u meer schenkt dan de vrijstelling komt de schenkbelasting aan de orde. De tarieven zijn afhankelijk van de band tussen u en de ontvanger en de hoogte van het bedrag dat u schenkt.

Schenking in 2018 betekent later ook minder erfbelasting betalen

Bij schenking aan uw erfgenamen is er het voordeel dat zij later minder erfbelasting hoeven te betalen. Daarnaast zult u als schenker minder vermogensrendementsheffing over uw geld in box 3 hoeven af te dragen. Hierbij is de situatie op 1 januari van een jaar bepalend. Als de gift niet wordt besteed, zal het voor de ontvanger wel in box 3 meetellen voor de belastingheffing.

Het verdient zeker de voorkeur om een schenkingsplan te maken. Op die manier berekenen wij voor u wat de voordelen voor uw belastingpositie kunnen zijn en welke schenkingen er mogelijk zijn.