19 november 2019

Schenken

Wilt u dit jaar nog geld schenken aan (klein)kinderen of derden? Maak dan optimaal gebruik van de schenkingsvrijstellingen. Dan voorkomt u dat de ontvanger onnodig of onverwacht schenkbelasting moet betalen. Met een schenking kunt u uw vermogen verlagen en in de toekomst erfbelasting besparen.

De vrijstellingen zijn voor 2019 als volgt:

  • kinderen (waaronder begrepen stiefkinderen, pleegkinderen): € 5.428 per kind;
  • kleinkinderen (en derden): € 2.173 per persoon.

Verhoogde schenkingsvrijstelling

Er zijn verhoogde (eenmalige) schenkingsvrijstellingen voor schenkingen aan uw kinderen of hun partner, mits zij tussen 18 en 40 jaar oud zijn. Wordt het geld aangewend voor studie, dan geldt een extra hoge eenmalige vrijstelling.

Eigen woning

Voor schenkingen aangaande een eigen woning (bijvoorbeeld aankoop of extra aflossing) geldt een aparte eenmalige vrijstelling van € 102.010. Deze schenking hoeft ook niet persé van ouder aan kind te zijn. De enige eis is dat de ontvangen tussen de 18 en 40 jaar oud is. U kunt er ook voor kiezen om de schenking te spreiden over maximaal 3 jaren. Zolang de ontvanger of partner op het moment van schenking niet ouder is dan 39, is dat toegestaan.