8 februari 2024

Rendement box 3 in 2023 hoger dan verwacht

Demissionair staatssecretaris van Rij heeft de definitieve percentages voor het forfaitair rendement van box 3 over 2023 bekendgemaakt. Voor banktegoeden is het 0,92% (geraamd op 0,36%), voor schulden 2,46% (geraamd op 2,57%) en voor de overige bezittingen zoals beleggingen (stond al eerder vast) 6,17%.

Dit betekent dat voor de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting uit is gegaan van een te laag rendement en daardoor mogelijk nog bijbetaald moet worden! Controleer uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 en wij kijken graag met u mee om de gevolgen te verduidelijken.

In onze eerdere nieuwsbrief wezen wij al op de belastingrente. Met ingang van dit jaar gelden nieuwe regels voor het bepalen van de percentages van de belastingrente. De belastingrente wordt niet langer gekoppeld aan de wettelijke rente, maar aan de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank. Bovendien wordt de belastingrente nog maar eens per jaar vastgesteld. Concreet betekent dit dat voor de vennootschapsbelasting de belastingrente 10% bedraagt. Voor de overige belastingen, zoals de inkomstenbelasting, loonbelasting en omzetbelasting, bedraagt de belastingrente 7,5%. Deze percentages gelden voor heel 2024.

Heeft u een voorlopige aanslag 2023 of 2024 ontvangen voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting en is deze te laag? Wordt niet verrast door belastingrente en controleer de aanslagen. Wij kijken graag met u mee om de gevolgen te verduidelijken.