29 september 2022

Prinsjesdag: fiscale impact voor de vermogende particulier

In aanloop naar ‘de dag van het koffertje’ lekte er -traditiegetrouw- al het een en ander uit en werd duidelijk dat er voor de vermogende particulieren en DGA’s maatregelen aankomen die hen kunnen raken. Dit werd bevestigd op 20 september toen de minister van Financiën de Miljoenennota en het Belastingplan voor 2023 presenteerde. Een aantal van die aangekondigde fiscale maatregelen hebben wij op een rijtje gezet.

Inkomstenbelasting

 • Het huidige box 2-tarief bedraagt nu 26,9 procent. Per 2024 wil het kabinet werken met twee schijven in box 2, namelijk:
  • inkomen tot en met € 67.000: 24,5%
  • inkomen boven € 67.000: 31%
 • De leegwaarderatio wordt aangepast. Deze ratio is een waarderingsmethode voor verhuurde woningen. Zie ook het aparte nieuwsitem op onze website hierover.
 • Als gevolg van het Kerstarrest van de Hoge Raad en het daardoor noodzakelijke rechtsherstel wordt de heffing in box 3 aangepast. Vanaf 2026 wordt een box 3 stelsel ingevoerd op basis van werkelijk rendement. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 zal overbruggingswetgeving komen. Het tarief zal stapsgewijs worden verhoogd naar uiteindelijk 34% in 2025. In een special die u binnenkort van ons ontvangt, zullen wij uitgebreider ingaan op het voorgestelde box 3-systeem.

Vennootschapsbelasting

Het opstaptarief over de eerste schijf gaat omhoog van 15 procent naar 19 procent. De grens voor de eerste schijf wordt verlaagd van 395.000 euro naar 200.000 euro. Het gevolg van deze maatregel zal zijn dat de winst van een bedrijf sneller belast wordt tegen het hoge vpb-tarief van 25,8 procent.

Overdrachtsbelasting

Het tarief zal van 8% naar 10,4% worden verhoogd voor niet-woningen én op verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf langdurig in de woningen gaan wonen.

Schenk- en erfbelasting

 • De verruimde schenkingsvrijstelling van 106.671 euro (2022) voor de eigen woning wordt per 2024 geschrapt. In aanloop daarnaartoe gaat deze vrijstelling per 1 januari 2023 omlaag naar 28.947 euro.
 • Ook voor de schenk- en erfbelasting geldt dat de leegwaarderatio wordt aangepast.

Bedrijfsopvolgingsregeling

 • Al langer ligt de bedrijfsopvolgingsregeling onder vuur. Een stap naar de versobering is dat het kabinet verhuurd vastgoed standaard als beleggingsvermogen wil aanmerken. Door deze kwalificatie als beleggingsvermogen kan geen beroep worden gedaan op de regeling en moet bij een overdracht direct afgerekend worden. Dit zal gelden voor zowel de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting als de regeling in de schenk- en erfbelasting.
 • In november 2022 komt het kabinet naar verwachting met een uitwerking van deze regeling. Het is nog onduidelijk per wanneer die maatregel zal ingaan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de nieuwe plannen voor u betekenen? Neem dan contact op met onze adviseurs, wij helpen u graag.