25 september 2019

Prinsjesdag 2019

Enkele belangrijke onderwerpen aan bod die tijdens Prinsjesdag bekend zijn gemaakt en voor u van belang kunnen zijn:

  • Bijtelling elektrische auto van 4% naar 8%, daarbij de MIA en vrijstelling MRB;
  • Vpb tarief voor 2020, investering in 2019, investeringsaftrek tegen hoger tarief;
  • Verruiming Werkkostenregeling 2020

Bijtelling voor elektrische auto’s

In de inkomstenbelasting en in de loonbelasting zijn bepalingen opgenomen ter zake van privégebruik van de auto van de zaak. Wordt de auto voor meer dan 500 kilometer privé gebruikt, dan dient een bijtelling bij de winst of het loon plaats te vinden.

De bijtelling voor elektrische auto’s is in 2019 4% over de cataloguswaarde tot € 50.000. Over het meerdere van de cataloguswaarde is 22% bijtelling verschuldigd. Dit gaat per 1 januari 2020 wijzigen. Over de eerste € 45.000 van de cataloguswaarde bedraagt de bijtelling 8% en over het restant van de cataloguswaarde is 22% bijtelling te rekenen.

Mocht u overwegen een elektrische auto aan te schaffen waarop de bijtelling van toepassing is in verband met privégebruik, dan is het raadzaam om de auto nog op kenteken te hebben in 2019 in verband met de lagere bijtelling.

De periode dat rijders van elektrische auto’s geen motorrijtuigenbelasting (MRB) hoeven te betalen is opgerekt tot en met 2024. Daarnaast kunt u over in uw bedrijf aangeschafte volledig elektrische auto’s nog steeds de Milieu-investeringsaftrek (MIA) claimen.

Vennootschapsbelasting

In het belastingplan 2019 was opgenomen dat de beide tarieven van de vennootschapsbelasting stapsgewijs zouden worden verlaagd met ingang van 1 januari 2019. Per 1 januari 2019 is het tarief over de eerste € 200.000 van de winst verlaagd naar 19% en is het tarief over het restant van de winst op 25% gebleven.

Met ingang van 1 januari 2020 zal het tarief van de eerste schijf (de eerste € 200.000 van de winst) verder worden verlaagd naar 16,5%. De beloofde verlaging van de tweede schijf wordt uitgesteld. Het hoge tarief van 25% blijft voor 2020 gelden.

Wanneer de BV investeringsplannen heeft, is het voordelig om de investering in 2019 te doen. De investeringsaftrek in de eerste schijf wordt dan tegen een hoger tarief genoten dan in 2020. Let op: er geldt een maximum aan de investering van € 318.449, daarboven is geen investeringsaftrek van toepassing.  

Verruiming WKR

Tot en met dit jaar is het mogelijk om maximaal 1,2% van de totale fiscale loonsom als onbelaste vergoeding of verstrekking aan de werknemers te verstrekken. Met ingang van 1 januari 2020 wordt dit verruimd. Per die datum geldt dat over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom 1,7% aan de werknemers mag worden verstrekt. Voor het meerdere boven de € 400.000 aan fiscale loonsom blijft de 1,2% gelden.

Als voorbeeld het volgende:
De totale loonsom is € 600.000. Dan komt vanaf 2020 voor belastingvrije vergoeding in aanmerking een bedrag van € 9.200 (1,7% x € 400.000 + 1,2% x € 200.000).
In 2019 is over dezelfde loonsom € 7.200 belastingvrij te vergoeden