19 juni 2018

Notariële akte van levering is geen BTW factuur

Arrest Hoge Raad

In de regel wordt voor de btw elk document dat een ondernemer uitreikt aan een andere ondernemer en waarin van de ander betaling wordt gevorderd, gezien als factuur. De Hoge Raad heeft echter eind 2016 een arrest gewezen waarbij dit niet geldt voor de notariële akte van levering. Deze akte wordt in tegenstelling tot eerdere procedures niet langer gezien als factuur volgens de Wet op de Omzetbelasting.

Notariële akte van levering in de praktijk

Deze uitspraak is vooral voor kopers van onroerende zaken van groot belang. Om in aanmerking te komen voor aftrek van BTW, moet de afnemer namelijk over een juiste factuur beschikken. Nu de Hoge Raad heeft besloten dat een notariële akte van levering geen factuur is voor de BTW, kan de koper hiermee geen genoegen nemen. Om de BTW in aftrek te kunnen brengen, moet de koper erop toezien dat de verkoper daadwerkelijk een factuur aan hem uitreikt die aan alle factuurvereisten voldoet. Pas in het tijdvak van ontvangst van de factuur ontstaat dan het recht op aftrek van BTW.