19 november 2019

Nieuwe woonhuissubsidie voor rijksmonumenten met woonfunctie

De fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten is per 1 januari 2019 vervangen door een subsidieregeling voor het in stand houden van rijksmonumenten met een woonfunctie. De subsidie over 2019 kan voor het eerst aangevraagd worden in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020 en bedraagt een subsidiepercentage van 38%. Per jaar kan er slechts één aanvraag ingediend worden. 

In enkele gevallen kunnen eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie ook aanspraak maken op de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Deze instandhoudingssubsidie heeft een hoger subsidiepercentage, namelijk 60%, maar kan alleen aangevraagd worden voor onderhoudskosten. De woonhuissubsidie kan ook aangevraagd worden voor restauratiekosten. U kunt in aanmerking komen voor beide subsidies, maar u kunt dezelfde werkzaamheden maar vanuit één regeling subsidiëren.

Wij adviseren u graag omtrent beide regelingen en de mogelijkheden die er voor u zijn.