27 september 2023

Nieuwe pensioenwet: jaar- en reserveringsruimte 2023 omhoog

Sinds 1 juli 2023 is de nieuwe pensioenwet in werking getreden. De wijziging van de pensioenwet heeft ook fiscale gevolgen voor de lijfrente aftrek in box 1.

De nieuwe regeling geldt met terugwerkende kracht voor heel 2023 en zorgt ervoor dat ondernemers, ZZP’ers, DGA’s, maar ook werknemers meer fiscale ruimte krijgen om een oudedagsvoorziening op te bouwen door middel van lijfrentes.

Betaalde lijfrentepremies zijn aftrekbaar van uw inkomen zolang u uw jaarruimte niet overschrijdt. De berekening van de jaarruimte is verruimd onder de nieuwe pensioenwet. Zo zijn de volgende factoren gewijzigd:

  • Het opbouwpercentage wordt verhoogd van 13,3% naar 30%.
  • De in aftrek te brengen franchise blijft in 2023 nog €13.646, maar deze zal in 2024 stijgen naar € 16.322.

Hieronder een voorbeeld van hoe de jaarruimte veranderd onder de nieuwe en oude regelgeving.

 Oude regelgevingNieuwe regelgeving
Bruto loon: 50.000 pensioen aangroei: 0 €                         4.835 €                       10.906
Bruto loon: 50.000 pensioen aangroei: 700 €                            446 €                         6.517
Bruto loon: 50.000 pensioen aangroei: 1.000 €                         2.555 €                       13.636

Ook is de reserveringsruimte verbeterd en aangepast. De reserveringsruimte is de jaarruimte die u de afgelopen jaren niet heeft gebruikt.

Zo mag u onder de nieuwe regeling 10 jaar lang reserveringsruimte inhalen, dit was eerst 7 jaar. Ook het maximale aftrekbare bedrag is verhoogd. Eerst bedroeg dit 17% van de premiegrondslag (brutoloon – franchise) met een maximum van € 8.065, dit maximum werd verhoogd naar € 15.922 als u binnen 10 jaar van de AOW gerechtigde leeftijd zat. Onder de nieuwe regeling wordt het maximum verhoogd naar € 38.000, ongeacht de leeftijd.

Bent u voornemens om dit jaar een lijfrentestorting te doen, wij helpen u graag bij de berekening van uw jaar- en/of reserveringsruimte.