17 september 2020

Nieuw NSW Rangschikkingsbesluit gepubliceerd

Op 11 september is het nieuwe Rangschikkingsbesluit NSW gepubliceerd. Hiermee is een einde gekomen aan een grondige evaluatie van de NSW. Ten opzichte van het voorstel voor het nieuwe Rangschikkingsbesluit dat vorig jaar ter consultatie is gepubliceerd, zijn er weinig onderdelen veranderd. Het nieuwe Rangschikkingsbesluit kent een aantal verruimingen, maar ook een aantal aanscherpingen.

Verruimingen

Een van de verruimingen is dat er meer flexibiliteit wordt geboden bij de omzoming van agrarische grond. In gebieden waar omzoming met houtopstanden minder wenselijk is, wordt het mogelijk om agrarische grond te omzomen met natuur. Ook zullen buitenplaatsen met een tot 1900 te herleiden tuinaanleg nu rangschikbaar worden, terwijl dat voorheen tot 1850 was.

Aanscherpingen 

De aanscherpingen zien met name op kleine landgoederen, zoals aanleun- en samenwerklandgoederen. Uit evaluatie van de NSW is gebleken dat deze kleine landgoederen niet voldoende bijdragen aan het behoud van natuurschoon. In het nieuwe Rangschikkingsbesluit is opgenomen dat aanleun- en samenwerklandgoederen alleen nog maar te rangschikken zijn als ze minimaal 50% bos of natuur hebben. Een andere aanscherping ziet op het feit dat voortijdig rangschikken van natuur (door middel van een beplantingsplan) niet meer mogelijk is. Pas als de natuur daadwerkelijk gerealiseerd is, kan rangschikking plaatsvinden.

Ingangsdatum besluit

De beoogde ingangsdatum van het nieuwe Rangschikkingsbesluit is 1 januari 2021. De inwerkingtreding hangt samen met het wetsvoorstel waarin overgangsrecht is opgenomen, in verband met het niet meer voldoen aan de rangschikkingscriteria. Eigenaren van landgoederen zullen tien jaar de tijd krijgen om alsnog aan de nieuwe criteria te voldoen, om zo hun landgoedstatus te kunnen behouden.

Uiteraard kunt u met vragen bij ons terecht als u denkt dat deze wetswijziging gevolgen heeft voor uw landgoedstatus. Als u wilt dat wij uw NSW Rangschikking controleren. neem dan contact met ons op.