Hieronder vindt u de belangrijkste regelgeving en besluiten rondom de Natuurschoonwet 1928 (NSW). We kunnen ons voorstellen dat u niet de behoefte heeft om alles door te lezen, belt u ons gerust bij vragen! Daarnaast bestaat er nogal wat jargon. Om het u wat gemakkelijker te maken hebben we de belangrijkste afkortingen van de NSW regelgeving uitgeschreven. Hieronder staat de relevante regelgeving opgesomd:

Natuurschoonwet 1928

Nederland kent een groot aantal buitenplaatsen en kastelen (circa 600), natuurterreinen, landgoederen (circa 3.000). Deze gebouwen en de bijbehorende tuinen, bossen en landerijen zijn van groot cultureel en maatschappelijk belang voor Nederland. Om te zorgen dat deze objecten behouden blijven en om het natuurschoon te behouden is de Natuurschoonwet 1928 (hierna NSW) in het leven geroepen.

Lees de gehele natuurschoonwet 1928

Beleidsevaluatie Natuurschoonwet 1928

Op 31 oktober 2016 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken een beleidsnotitie aan de Tweede Kamer gestuurd inzake de Natuurschoonwet 1928. In deze notitie maakt hij zijn plannen voor aanpassing en aanscherping van de Natuurschoonwet kenbaar. In deze brief stellen wij u op de hoogte van de voorgenomen wijzigingen.

Lees de gehele beleidsevaluatie 

Lees de brief van de staatsecretaris

Besluit van 10 april 2007, houdende wijziging van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928

Lees het rankschikkingsbesluit

Natuurschoonwet 1928. Successierecht, schenkingsrecht en recht van overgang; openstelling van Natuurschoonwet-landgoederen

Lees het hele besluit

Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit

Lees het verzamelbesluit