Deze voorwaarde, gesteld in art. 1 lid 2 onderdeel d NSW, is verder uitgewerkt in art. 2 lid 2 Rangschikkingsbesluit. Bij de behandeling van voorwaarde 3 is deze hoofdregel al aan de orde geweest. De wetgever heeft echter bij het begrip landgoed in art. 1 lid 1 onderdeel a NSW aangegeven dat opstallen slechts voor rangschikking in aanmerking komen als zij bij het landgoed passen en het voortbestaan van de opstal in het belang is van het landgoed. De vraag wanneer een (nieuw te bouwen) opstal gerangschikt kan worden, is een feitelijke discussie waarop hier geen algemeen antwoord kan worden geven. Echter, opgemerkt kan worden dat de opstal moet voldoen aan de hoofdregel van art. 2 lid 2 Rangschikkingsbesluit.

Op grond van art. 5 lid 1 onderdeel d Rangschikkingsbesluit kwalificeert een opstal van voor 1940, waarbij de uiterlijke kenmerken gelijk zijn gebleven, in elk geval voor rangschikking onder de NSW. Art. 5 lid 1 onderdeel e geeft de mogelijkheid functionele opstallen te rangschikken, als deze opstallen nodig zijn voor de instandhouding van het landgoed. Wel is het zo dat er geëist kan worden dat deze opstallen door middel van beplanting aan het zicht onttrokken worden. Hetgeen met name geldt als er sprake is van landschap ontsierende opstallen, bijvoorbeeld een bedrijfsschuur of veestal. Tot slot geeft art. 5 lid 1 onderdeel h Rangschikkingsbesluit aan dat parkeerterreinen geen inbreuk maken op het karakter van het natuurschoon als de terreinen in relatie staan tot het landgoed en zijn bestemd voor gebruik door de eigenaar, gebruiker en bezoekers van het terrein.
Naar mijn mening is het ook mogelijk om nieuw gebouwde opstallen te rangschikken, bijvoorbeeld een onder moderne architectuur gebouwde bungalow die volledig past in het landschap. Art. 5 Rangschikkingsbesluit geeft een nadere invulling van opstallen of bebouwing die in elk geval geen inbreuk maken op het natuurschoon. Er wordt echter niet gezegd dat bebouwing van na 1940 niet gerangschikt kan worden. De regel is dat het gebouw geen inbreuk mag maken op het natuurschoon ex art. 2 lid 2 Rangschikkingsbesluit, daar voldoet naar mijn mening een moderne bungalow aan.[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1502099269674{margin-bottom: -15px !important;}”]

Lees meer over: