13 december 2021

Meldplicht Legataris verkrijging NSW-landgoed

In juni 2021 heeft Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan over de verkrijging van een NSW-landgoed als legataris. Wij leggen u uit welke gevolgen deze uitspraak heeft.

Bij het erven van een onder de NSW gerangschikt landgoed loopt de NSW-rangschikking gewoon door, zolang het landgoed in onverdeelde eigendom blijft. Dit geldt ook als het landgoed bij verdeling is overgegaan op één van de erfgenamen. U hoeft als erfgenaam dus geen verzoek in te dienen, om aan te geven dat u het landgoed onder de NSW gerangschikt wilt houden.

Door de uitspraak is nu duidelijkheid gekomen of deze situatie ook geldt voor de legataris.

Rechtbank Den Haag overweegt dat artikel 3 van de Natuurschoonwet voorziet, dat alleen de erfgenaam een beroep kan doen op de uitzonderingsregel voor het achterwege laten van een verzoek tot voorzetting van de rangschikking.

De legataris valt niet onder de uitzonderingsregel van artikel 3 van de Natuurschoonwet en verkrijgt goederen onder bijzondere titel. Hij of zij kan daarom geen beroep doen op de uitzonderingsregel. Dat betekent dat de legataris voor behoud van de rangschikking een verzoek moet doen voor voortzetting. In de wet is geregeld dat een dergelijk verzoek moet worden gedaan binnen zes maanden na overdracht van het landgoed. Alleen bij voortzetting van de rangschikking van een onroerende zaak, kan een eigenaar gebruikmaken van de fiscale faciliteiten die rangschikking met zich meebrengt.