13 december 2021

Meldplicht certificaathouders van transparante NSW-BV’s

Met ingang van dit jaar moeten houders van certificaten in een transparante NSW-BV een verkrijging melden aan de Belastingdienst. Dit om te voorkomen dat de vrijstelling op de erf- en schenkbelasting komt te vervallen. De verkrijging van certificaten van aandelen op of ná 1 januari 2021 kan nog worden gemeld tot en met 31 maart 2022.

Wij adviseren regelmatig om diverse redenen om een NSW-landgoed onder te brengen in een B.V. Deze B.V. is dan een zogenaamde transparante NSW-B.V. Hierdoor zijn voor de Inkomstenbelasting en de Successiewet dezelfde fiscale voordelen van toepassing voor de aandeelhouder van de NSW-BV als voor een landgoed in particulier bezit. Bij een transparante NSW B.V. wordt het bezit van de aandeelhouder in aanmerking genomen in box 3 of box 1. Dit voorkomt heffing in box 2 in de inkomstenbelasting en daarnaast kan bij schenking of vererving gebruik gemaakt worden van de extra vrijstellingen die de Natuurschoonwet faciliteert.

Ook komt het voor dat er nog een Stichting Administratiekantoor (STAK) tussen de NSW-BV en de aandeelhouder ‘hangt’. De STAK is dan de houder van de aandelen en oefent daarmee het stemrecht binnen de aandeelhoudersvergadering uit. De STAK geeft certificaten van aandelen uit. Het economisch belang van de aandelen ligt vervolgens bij de certificaathouders. Certificering is een methode om te voorkomen dat de zeggenschap over de vennootschap versnippert, terwijl de economisch eigendom al wel verdeeld kan worden.

Echter artikel 7A van de Natuurschoonwet, waarin de transparantie van een NSW-BV is geregeld, heeft het alleen over aandeelhouders en niet over certificaathouders. De Belastingdienst moest altijd apart per geval goedkeuren dat artikel 7A ook van toepassing was voor de certificaathouder.

Door een nieuw besluit genomen op 27 november 2020 is de separate goedkeuring van de Belastingdienst niet meer nodig. Om aanspraak te kunnen blijven maken op de NSW-vrijstellingen bij het verkrijgen van certificaten is het nu zaak deze overdracht uiterlijk in maart van het jaar volgend op de verkrijging schriftelijk te melden aan de Belastingdienst. Daarbij geldt als voorwaarde dat de statuten van de STAK niet tegenstrijdig mogen zijn met de bepalingen uit dit besluit.

Wij helpen u graag met de melding bij de Belastingdienst of als er vragen zijn.