18 maart 2024

Laat de deadline niet verstrijken voor subsidies!

Voor de instandhouding van rijksmonumenten zijn subsidies beschikbaar. De eerste deadline verloopt op 31 maart aanstaande. Houd de deadline in de gaten zodat u niet achter het net vist!

Instandhoudingssubsidie woonhuis

Een particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonhuisfunctie kan een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten (woonhuissubsidie). Jaarlijks kan een aanvraag worden ingediend van 1 maart tot en met 30 april. Kosten die u maakt in 2023 kunt u meenemen in de subsidieaanvraag van 2024.

Instandhoudingssubsidie geen woonhuis

Ook kan een subsidie worden aangevraagd voor de instandhouding van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Hierbij kan gedacht worden aan een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling. Een aanvraag kan worden ingediend van 1 februari tot en met 31 maart. Vooraf dient de aanvraag gedaan te worden voor 6 jaar op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. 

Wilt u weten of u een subsidie kan aanvragen? Uiteraard denken wij graag met u mee.