4 december 2018

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost die wordt gebruikt voor investering in bedrijfsmiddelen in het algemeen. Dan gaat het bijvoorbeeld om computers, kantoormeubelen of gereedschap.

Bedragen KIA

Om voor de KIA in aanmerking te komen, moet u minimaal € 2.300 aan investeringen doen. Het maximum is € 314.673. Sommige bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor de KIA. Zo vallen grond, goodwill en personenauto’s in principe niet onder de KIA. Ook bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan € 450 tellen niet mee. De KIA geldt zowel voor nieuwe als voor tweedehands bedrijfsmiddelen.

De hoogte van de investeringsaftrek is afhankelijk van het totaalbedrag aan investeringen in een jaar. Onderstaande tabel geeft de omvang van de aftrek in 2018 weer.

Investering tussen KIA
€ 0 – € 2.300 € 0
€ 2.300 – € 56.642 28%
€ 56.642 – € 104.891 € 15.863
€ 104.891 – € 314.673 € 15.863 min 7,56% van het gedeelte boven € 104.891
Vanaf € 314.673 € 0

Op de website van de Belastingdienst staan alle voorwaarden en per boekjaar tabellen om de hoogte van de aftrek te bepalen.

Samenwerkingsverband

Als uw bedrijf onderdeel uitmaakt van een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of v.o.f., dan worden alle individuele investeringen bij elkaar opgeteld. De hoogte van de aftrek is dan gebaseerd op de totale investering van het samenwerkingsverband.

Slim plannen

Door investeringen te clusteren in een jaar, of juist te spreiden over meerdere jaren is het mogelijk de investeringsaftrek optimaal te benutten. Als u in 2018 al investeringen hebt gedaan, maar het minimum bedrag niet overstijgt, is het interessant om nog te investeren tot minimaal € 2.300. Dat levert een investeringsaftrek van minimaal € 644 op.

Bij grotere investeringen is het juist raadzaam om investeringen over de jaren te spreiden, ervan uitgaande dat deze grotere investeringen niet ieder jaar plaatsvinden. Zorg er in dat geval zo mogelijk voor dat de investeringen in één jaar maximaal € 56.642 zijn.