4 december 2018

Kleine ondernemersregeling (btw) herzien

Nieuwe regeling

Het kabinet stelt een ingrijpende wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) voor. Het wetsvoorstel voorziet in vervanging van de huidige regeling die uitgaat van een per saldo af te dragen bedrag aan btw. De nieuwe regeling die per 1 januari 2020 ingaat, hanteert een omzetgrens.
Ondernemers die minder omzet hebben dan € 20.000, kunnen de Belastingdienst verzoeken om een btw-vrijstelling en ontheffing van de administratieve verplichtingen. De regeling is vrijwillig en de ondernemer kan hiervoor dus wel of niet kiezen.

Ook voor bv’s

De nieuwe KOR gaat ook gelden voor rechtspersonen, zoals bv’s. Die kunnen momenteel geen gebruik maken van de regeling.

Gevolgen nieuw regeling

Bij keuze voor de KOR mag de ondernemer onder de omzetgrens geen btw op de factuur in rekening brengen. Bijkomend gevolg is dat de btw die andere ondernemers in rekening brengen niet aftrekbaar is.
Ondernemers die in de loop van het jaar de omzetgrens van € 20.000 overschrijden, zijn vanaf dat moment gewoon btw-plichtig, inclusief alle bijbehorende fiscale en administratieve verplichtingen.

Keuze melden

Ondernemers die in 2020 de nieuwe KOR willen toepassen, dienen dit te melden bij de belastinginspecteur. Dit kan vanaf 1 juni 2019. De melding moet uiterlijk 20 november 2019 binnen zijn, anders gaat de nieuwe KOR pas in op 1 april 2020.

Let op!

  • Een eenmaal gemaakte keuze voor de KOR kan slechts één keer per drie jaren worden herzien.
  • Het verlies van aftrek van voorbelasting kan gevolgen hebben voor toekomstige investeringen.
  • Als u geen btw in rekening brengt, weten uw klanten dat uw omzet minder dan € 20.000,00 bedraagt.
  • Ondernemers die onroerend goed verhuren, kunnen bij keuze voor de nieuwe KOR niet opteren voor btw-belaste huur.
  • De plannen moeten nog worden goedgekeurd door het parlement.