24 februari 2020

Huwelijkse voorwaarden en een periodiek verrekenbeding? Wees alert!

Met enige regelmaat komen wij in de praktijk huwelijkse voorwaarden tegen waarin een periodiek verrekenbeding is opgenomen. Een periodiek verrekenbeding houdt in dat gehuwde partners hebben afgesproken om, meestal jaarlijks, het overgespaarde inkomen met elkaar te verrekenen. Heeft u huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding maar vergeet u jaarlijks het overgespaarde inkomen met elkaar te verrekenen? Dan kan dit voor u enorme financiële gevolgen hebben op het moment van echtscheiding. Bij een niet (goed) uitgevoerd periodiek verrekenbeding kan de rechter namelijk stellen dat het bij echtscheiding aanwezige vermogen moet worden verdeeld als ware partijen gehuwd waren in gemeenschap van goederen.
 
Huwelijkse voorwaarden

Om jaarlijks uitvoering te kunnen geven aan het periodiek verrekenbeding is het belangrijk dat wordt vastgesteld wat onder het begrip ‘overgespaard inkomen’ wordt verstaan. In de huwelijkse voorwaarden wordt hier uitleg aan gegeven. In sommige voorwaarden is de uitleg vrij summier (en onduidelijk) omschreven waardoor dit de uitvoerbaarheid belemmert. Is dit bij u het geval? Wij gaan graag met u en de notaris in gesprek om beter uitvoerbare alternatieven te bespreken.
 
Herstellen van het verleden

Heeft u geen uitvoering gegeven aan de jaarlijkse verrekenplicht? U kunt het verleden herstellen door alsnog het te verrekenen saldo te achterhalen. De verrekenplicht blijft namelijk gewoon bestaan. Zorg ervoor dat u deze achterstallige verrekening vastlegt in een overeenkomst welke door de notaris als bijlage worden gehecht aan de huwelijkse voorwaarden.

Mocht u erachter komen dat een periodiek verrekenbeding niet meer bij u past, dan helpen wij u graag bij het aanpassen van uw huwelijkse voorwaarden.