20 augustus 2020

Het UBO-register komt er aan!

In het UBO register wordt van elke rechtspersoon vastgelegd wie de Ultimate Beneficial Owner is. Of in gewoon Nederlands: wie de uiteindelijk gerechtigde is. Nederland is op grond van de Europese vierde antiwitwasrichtlijn verplicht om een UBO-register in te voeren.
 
Het UBO-register moest eigenlijk op 10 januari 2020 ingevoerd zijn. Die datum hebben ze niet gehaald maar vanaf 27 september 2020 wordt het UBO-register ingevoerd. Ondernemingen die vanaf dat moment worden opgericht, worden direct in het UBO-register opgenomen. Bestaande ondernemingen hebben 18 maanden (dus tot 27 maart 2022) de tijd om zich te registreren.
 
Wie is UBO?

Iedere onderneming/rechtspersoon heeft minimaal één UBO. Er wordt net zolang door de structuur heen gekeken totdat een natuurlijke persoon (met een belang van meer dan 25%) gevonden wordt. Is er niemand met een belang van meer dan 25% dan moet er een zogenaamde pseudo-UBO worden aangewezen.
 
Het UBO-register wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel. Van de UBO worden geregistreerd: naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit, aard- en omvang van het economisch belang. Het belang wordt niet exact geregistreerd, maar in de klassen: 25% – 50%, 50% – 75% en 75% – 100%.
 
Kamer van Koophandel

Zoals gezegd beheert de Kamer van Koophandel het UBO-register. De KvK stuurt tijdig een brief aan alle opgaveplichtige organisaties die in het Handelsregister staan. In deze brief staat hoe de UBO ingeschreven kan worden (online, via een formulier (post), via de notaris). Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden
 
Inzage UBO-register

Het register is voor iedereen, onder voorwaarden, te raadplegen, maar een aantal gegevens zijn uitsluitend te raadplegen door de bevoegde autoriteiten. Het raadplegen van het UBO-register is niet gratis.