14 januari 2021

Heeft u een schenking gedaan of ontvangen in 2020?

Laat het ons weten als u een schenking gedaan heeft. Stomphorst Fiscaal Raadgevers zorgt dan dat uw Aangifte Schenkbelasting tijdig (vóór 1 maart) en correct bij de Belastingdienst binnen is.

Schenking ontvanger die hoger is dan € 2.208

Als u in 2020 een schenking heeft ontvangen met een waarde die hoger is dan € 2.208, bent u verplicht om daar aangifte van te doen. Krijgt u meerdere schenkingen van dezelfde persoon, dan moet u deze schenkingen bij elkaar optellen. Let op: als u een schenking krijgt van mensen die partners van elkaar zijn, ziet de belastingdienst hen als 1 schenker. Woont uw schenker in het buitenland? Dan hoeft u alleen aangifte te doen als uw schenker minder dan 10 jaar geleden buiten Nederland is gaan wonen.

Schenking gedaan die hoger is dan € 2.208

Als u een schenking doet met een waarde hoger dan €2.208, is de ontvanger verplicht aangifte daarvan te doen. Indien het een schenking aan uw kind betreft, is uw kind verplicht om aangifte te doen bij een waarde hoger dan  € 5.515. Ook dan ziet belastingdienst ouders en partners als 1 schenker, ook als u gescheiden bent. Aangifte doen betekent niet altijd dat u schenkbelasting moet betalen.

Schenker betaalt meer schenkbelasting dan ontvanger

Indien blijkt dat u schenkbelasting verschuldigd bent, kunt u kiezen wie betaalt: de ontvanger of de schenker. Let hierbij wel op, dat als de schenker betaalt, hij/zij meer betaalt dan dat de ontvanger zou doen. Dit komt doordat de belastingdienst het betalen van de schenkbelasting óók ziet als schenking.

Loop geen vrijstellingen mis

Is de schenking bedoeld voor een dure studie? Of voor de aankoop of verbouwing van een huis? Onder andere in deze situaties kunt u onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling krijgen. Voor meer informatie over vrijstelling en deskundig advies kunt u contact met ons opnemen.