20 juni 2022

Geen rechtsherstel voor belastingplichtige die te laat bezwaar maakt tegen box 3-heffing.

Op 20 mei jl. heeft de Hoge Raad beslist dat de Belastingdienst niet door een rechter kan worden verplicht spaarders te vergoeden die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3-heffing. Het is niet uitgesloten dat het kabinet en de Tweede Kamer alsnog beslissen deze belastingplichtigen tegemoet te komen.

Niet-bezwaarmakers

Het gaat hier om belastingplichtigen die voor box 3 niet vallen onder de massaal bezwaarprocedure en van wie de aanslagen inkomstenbelasting voor de jaren 2017-2020 onherroepelijk vaststaan. In dat geval is er geen recht op de op rechtsherstel gerichte box 3-compensatie zoals bedoeld in het kerstarrest van de Hoge Raad. In dit geval bestaat ook geen recht op ambtshalve vermindering van de aanslag.

Staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij heeft hierop laten weten dat het kabinet zorgvuldig gaat bestuderen of en hoe herstel kan worden geboden aan niet-bezwaarmakers. Het kabinet laat het besluit uiterlijk op Prinsjesdag weten.

Bezwaarmakers

Belastingplichtigen die bezwaar hebben gemaakt – of voor wie wij dat hebben gedaan – tegen de definitieve aanslagen van de belastingjaren 2017 tot en met 2020 krijgen voor 4 augustus automatisch geld teruggestort. Het bedrag wordt berekend volgens de zogenaamde spaarvariant. Hierbij krijgen voornamelijk mensen geld terug waarvan een groot deel van het vermogen uit spaargeld bestaat.  

Belastingplichtigen die het niet met de beslissing van het kabinet eens zijn, hebben daarna nog de mogelijkheid om een zogenaamd verzoek tot ambtshalve vermindering in te dienen. En bij afwijzing daarvan in bezwaar en beroep te gaan.

Wij willen onze klanten graag in dit proces begeleiden. Het is daarom belangrijk om, zodra u bericht krijgt van de belastingdienst, dit met ons te delen.