9 juli 2018

Geen naheffing bij verhoging BTW-tarief

BTW-wijziging 6% naar 9%

In Nederland worden diverse goederen en diensten belast met 6% BTW. Met ingang van 1 januari 2019 wordt dit BTW-tarief verhoogd naar 9%. De verhoging is onderdeel van het regeerakkoord dat is gesloten door het kabinet en heeft als doel de belasting op arbeid te verleggen naar belasting op consumptie. Door de tariefswijzigingen zullen ook boekhoudsystemen moeten worden aangepast. En wanneer mag na 1 januari 2019 nog tegen het oude lage tarief worden gefactureerd?

Geen naheffing over in 2018 betaalde prestaties die in 2019 plaatsvinden

Het kabinet wil ondernemers niet belasten met extra administratieve lasten bij de aangekondigde verhoging van het verlaagde BTW-tarief van 6 naar 9 procent. Daarom zal de Belastingdienst niet gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden.
Dit heeft staatssecretaris Snel van Financiën in een debat met de Tweede Kamer aangekondigd. Het gaat hier bijvoorbeeld om concerten of sportevenementen die dit jaar al worden betaald, maar volgend jaar pas plaatsvinden. Dit geldt voor alle goederen en diensten waarop het verlaagde tarief van toepassing is, zoals bijvoorbeeld ook stukadoor- en verfwerkzaamheden aan huis.

Belastingplan 2019

Tegenover de geplande verhoging op het verlaagde BTW-tarief staat een lastenverlichting op arbeid. Door het hele pakket aan maatregelen uit het regeerakkoord stijgt de koopkracht en daarmee de consumptie. Het kabinet is van plan om de BTW-verhoging op te nemen in het Belastingplan 2019 dat op Prinsjesdag van dit jaar openbaar wordt. De Eerste en Tweede Kamer moeten dan nog akkoord gaan met de wijziging.

Administratieve aanpassing

Het is verstandig dat ondernemers zich nu al voorbereiden op de geplande BTW-verhoging. Door de administratie en prijzen aan te passen en bij de jaarovergang de facturatie en BTW-aangifte aan te passen. Daarnaast is verstandig om bij het opstellen van offertes voor 2019 al rekening met de geplande BTW-verhoging te houden. Na de tariefwijziging kan nog BTW verschuldigd zijn naar het oude 6% BTW-tarief. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij facturen die in januari 2019 worden gestuurd voor prestaties die in december 2018 zijn verricht. Deze omzet moet worden aangegeven bij vraag 1c van de BTW-aangifte.