Bij de start van een onderneming is de ondernemer vooral gefocust op zijn goede ideeën en plannen. De meeste ondernemingen beginnen als eenmanszaak. Door groei van de onderneming of door samenwerking met anderen is heroverweging van de ondernemingsvorm aan te raden, wellicht vanwege aansprakelijkheidsrisico’s of fiscale optimalisatie.

Bij wijziging van de ondernemingsvorm kunt u bijvoorbeeld denken aan omzetting van een eenmanszaak naar een besloten vennootschap. Daarnaast is het denkbaar dat u wenst samen te werken met een andere ondernemer en dat u een vennootschap onder firma of maatschap aangaat of dat de besloten vennootschap gaat fuseren met een andere besloten vennootschap. Maar ook tijdens het bestaan van een structuur van besloten vennootschappen kan het raadzaam zijn om de structuur te wijzigen en gebruik te maken van een splitsing of een fusie. Daarnaast is bedrijfsopvolging een reden om de structuur onder de loep te nemen.

Voor veel vormen van herstructurering is een fiscale faciliteit van toepassing, zodat geen belasting verschuldigd is wanneer een samenwerking wordt aangegaan of de rechtsvorm van de onderneming dient te wijzigen. De herstructurering dient op een juiste wijze ingeregeld te worden om optimaal gebruik te kunnen maken van de fiscale regelingen.

Stomphorst Fiscaal Raadgevers helpt u graag bij het toekomstbestendig maken van uw onderneming of de planning van de bedrijfsopvolging.