U heeft een geschikte kandidaat gevonden om het bedrijf over te nemen. Hoe regelt u de bedrijfsoverdracht? Dit kan op vele manieren: elke zaak is uniek. Wij helpen u graag bij de overdracht van de onderneming naar de volgende enthousiaste eigenaar. Dit kan familie zijn, een van uw medewerkers of een derde. Alle drie de mogelijkheden geven een andere benadering van een traject rondom de aan- en verkoop van de onderneming.

Bedrijfsopvolging is maatwerk. Daarom is het van groot belang dat u goed geadviseerd wordt en een eerlijk verhaal te horen krijgt. Tijdens dit vaak langdurige traject is het van belang dat de adviseur van begin tot het eind het gehele fiscale spectrum overziet. Wij werken samen met u aan een succesvolle overdracht van de onderneming.

Met name bedrijfsoverdrachten van familiebedrijven hebben onze specifieke aandacht. Bij familiebedrijven spelen extra vragen, bijvoorbeeld: hoe ga je om met de overige kinderen van de huidige eigenaar? Blijven vader en moeder meewerken als één of meer kinderen in de zaak stappen, of treden de ouders direct terug? Hoe ga je om met de financiële kant van de overdracht? Wat is de prijs voor de onderneming en is dit eerlijk ten opzichte van eventuele andere kinderen die niet meewerken in de onderneming van de ouder(s)? Kortom, geen overdracht is gelijk.

Zo min mogelijk belastingheffing

Wij gaan met u op zoek naar de best passende situatie voor uw bedrijf en familie. Het uitgangspunt is dat de overdracht moet geschieden met zo min mogelijk belastingheffing. Dit is vaak mogelijk door gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsregeling in de inkomsten-, vennootschaps-, overdrachts,- schenk- en erfbelasting. Om goed gebruik te kunnen maken van deze regelgeving is het van groot belang op tijd bij ons aan te kloppen, zodat wij gezamenlijk de tijd hebben om alle formaliteiten goed af te ronden.

Familiestatuut

Open en eerlijke communicatie is van groot belang bij de overdracht van een onderneming. Dit geldt in het bijzonder voor een overdracht binnen de familiesfeer. Wij helpen u graag bij het opstellen van een statuut waarin bijvoorbeeld het stappenplan en de financiële onderbouwing voor de gehele familie beschreven staat. Hiermee bereiken we dat ook de familieleden die geen eigenaar zijn of worden, toch op de hoogte zijn van de gang van zaken rondom de bedrijfsoverdracht.