Estate is (onder meer) het Engelse woord voor nalatenschap. Letterlijk vertaald betekent estate planning dus nalatenschapsplanning. Het bestaat uit het op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier overdragen van vermogen aan de volgende generatie. Dit kan bij leven of na het overlijden. De vaak grote financiële en emotionele belangen vragen om weloverwogen keuzes.

Wij denken mee in de verschillende mogelijkheden met betrekking tot schenken aan de volgende generatie, maar ook met betrekking tot periodieke giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Wij helpen u als DGA, (vermogende) particulier of eigenaar van een NSW-landgoed graag bij uw vermogensoverdracht en vermogensplanning. Hierbij kijken wij ook naar het opstellen van testamenten en het wijzigen van huwelijkse voorwaarden.

Daarnaast maken wij graag een indicatie van de mogelijk te besparen erfbelasting bij het actief gebruikmaken van vermogensplanning tijdens leven. Uiteraard is het van groot belang dat er juist bij deze vragen aandacht is voor uw persoonlijke voorkeur en familiebanden. Wij luisteren naar u en vertalen dit naar een concreet en passend advies.