Wanneer u een meningsverschil heeft met de belastingdienst kunnen wij u begeleiden bij bezwaar- en beroepsprocedures. Vanuit onze fiscale expertise nemen wij u graag het werk en de spanning rondom een proces uit handen.

Zekerheid vooraf
Het is ook goed mogelijk dat u bij het aangaan van een bepaalde transactie vooraf zekerheid wilt hebben over de fiscale gevolgen. In dat geval gaan wij voor u vooraf in gesprek met de Belastingdienst op weg naar het beste resultaat voor u.

Begeleiding boekenonderzoeken
Kent u de uitspraak: vertrouwen is goed, controle is beter? De Belastingdienst kent die afspraak in ieder geval wel. Dat betekent dat u door de Belastingdienst kunt worden uitgekozen voor een controle van uw boeken. In een dergelijk geval fungeren wij als uw gesprekspartner richting de Belastingdienst, brengen wij vooraf risico’s in kaart en kiezen stelling ten opzichte van de Belastingdienst als er correcties worden voorgesteld. Het uiteindelijke doel is dat met zo min mogelijk schade het boekenonderzoek kan worden afgesloten.