22 januari 2019

Extra paar ogen

Geweldig dat je bedrijf of organisatie groeit, zeker als dat snel gaat. Wie wil het niet voor de wind gaan? Succes, omzetgroei en winst brengen ook verantwoordelijkheden met zich mee. Het gaat ook over de continuering met het oog op de toekomst. Er komt een fase dat een of meer paar ogen onontbeerlijk is. Er is een frisse blik van buitenaf nodig. Dat is lastig om toe te geven, want je bedrijf of organisatie kun je al snel beschouwen als je kind. Toch kan dat frisse buitenperspectief helpen bedrijfsblindheid te voorkomen door het instellen van een consultant als bedrijfsadviseur, een raad van commissarissen of een raad van toezicht. Zij begeleiden je door een onafhankelijke en onpartijdige invalshoek door complexe vraagstukken, houden je als bestuurder of raad van bestuur scherp als het gaat om de principes van good governance, stellen positief-kritische vragen, omdat ze vanaf een gezonden afstand naar je bedrijf of organisatie kijken en toch maximaal betrokken zijn. Zo kan je bedrijf of organisatie groeien, niet alleen als het over omzet, winst en personeelsbeleid gaat, maar ook omdat het gaat over de menselijke maat en maatschappelijk verantwoord ondernemen.