27 januari 2023

Diverse machtigingen belastingdienst

Voor onze aangifteklanten dienen wij jaarlijks verschillende verzoeken in bij de belastingdienst om ons te machtigen voor diverse communicatiestromen met de fiscus. Wij leggen u graag de processen uit.

Serviceberichten aanslagen / toeslagen

Wij vragen de belastingdienst jaarlijks ons kopieën te sturen van aanslagen vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting (SBA’s) en indien van toepassing toeslagen (SBT’s).

De belastingdienst stuurt de belastingplichtige vervolgens een brief met daarin de vraag of het akkoord is dat wij gemachtigd worden. Wilt u dat niet, dan kunt u de machtiging intrekken. De eerste keer dat wij een dergelijke machtiging aanvragen bevat de brief een registratiecode. Deze code ontvangen wij graag van u, zodat we de machtiging kunnen activeren.

Gegevens vooraf ingevulde aangifte

Daarnaast vragen wij ook jaarlijks een machtiging om de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte in te zien (VIA). Dit is voor ons een extra check of alle gegevens compleet zijn. Hier stuurt de belastingdienst ook een brief met een registratiecode. Deze code ontvangen wij graag van u, zodat we de machtiging kunnen activeren.

Doorlopende machtiging

De jaarlijkse stroom van brieven is reden geweest voor de belastingdienst om het proces te vereenvoudigen. Daarom biedt de belastingdienst vanaf 2021 de mogelijkheid om deze machtigingen doorlopend af te geven. Het moment van registratie is echter bepalend in welk jaar de doorlopende machtiging actief wordt. Dit jaar worden de eerste machtigingen voor de vooraf ingevulde aangifte actief. Voor de serviceberichten aanslagen inkomsten- vennootschapsbelasting geldt dit pas vanaf belastingjaar 2023. Als een doorlopende machtiging actief is, betekent dit dat we voor u niet elkaar opnieuw een machtiging moeten aanvragen. Tot die tijd ontkomen we daar helaas niet aan.

Ook bij de doorlopende machtigingen ontvangt u eenmalig een brief met daarin een registratiecode die voor ons bestemd is.

Conclusie

Met de nieuwe doorlopende machtigingen zorgen we ervoor dat de papierstroom in de toekomst afneemt en dat we u niet steeds om nieuwe codes hoeven te vragen. Maar ontvangt u dus een brief met verzoek om ons te machtigen, wilt u deze tijdig bij ons aanleveren?