16 februari 2021

De BIK: investeringskorting voor veel ondernemers

Om ervoor te zorgen dat bedrijven tijdens de coronacrisis blijven investeren, heeft het kabinet een nieuwe tijdelijke regeling ingevoerd: de Baangerelateerde Investeringskorting (hierna: BIK).

In aanmerking komen voor de BIK

Doelgroep van de BIK-regeling zijn in principe alle bedrijven (zowel mkb’s als grootbedrijf) die in Nederland loonbelastingplichtig zijn. De investeringskorting bestaat uit een fiscaal voordeel, in de vorm van een korting op de af te dragen loonheffing. Een daling in de omzet als gevolg van de coronacrisis is geen voorwaarde, zoals bij de NOW wel het geval is.

U kunt de BIK aanvragen voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen van meer dan € 1.500 en in totaal minimaal € 20.000 euro per aanvraag. Bij grote investeringen in een jaar is de korting tot € 5 miljoen 3,9%, daarboven 1,8%.

Hoeveel bedraagt het voordeel van de BIK-regeling?

De investeringskorting kan oplopen tot 3,9% van het investeringsbedrag. Het voordeel van 3,9% geldt bij investeringen tot een bedrag van 5 miljoen euro per kalenderjaar. Boven dat drempelbedrag geldt een voordeel van 1,8% van het investeringsbedrag. Verder zijn de volgende eisen van belang:

  • investeringen die u vanaf 1 oktober 2020 doet of heeft gedaan, komen in aamerking.
  • Een bedrijf kan vanaf 1 september 2021 maximaal vier aanvragen per jaar indienen bij het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).
  • Er geldt een ondergrens van 1.500 euro per bedrijfsmiddel en 20.000 euro per aanvraag. Een bedrijf mag meer investeringen opnemen in één aanvraag.
  • Een bedrijf mag het voordeel pas toepassen nadat het een BIK-verklaring heeft ontvangen.
  • De regeling mag samengaan met de andere fiscale stimuleringsregelingen, zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieulijst-investeringen van de MIA-Vamil, en de Kleinschaligheidsaftrek (KIA).
  • De regeling geldt tot eind 2022.

De BIK en de fiscale eenheid

Wilt u als fiscale eenheid gebruik maken van de BIK? Dit specifieke onderdeel van de BIK moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Als na deze goedkeuring de mogelijkheid om de BIK als fiscale eenheid te gebruiken gaat gelden, is dit met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021.

Voor veel bedrijven is de BIK dus een interessante regeling. Wij kunnen u adviseren over de meest optimale manier om van de BIK gebruik te maken.