24 april 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wat betekent de AVG precies, voor wie is deze van toepassing en waar en waarom wordt deze wet van kracht? In dit artikel gaan we daar op in.

Voor wie geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Voor alle bedrijven en instellingen die op de een of andere manier persoonsgegevens verwerken. Denk bijvoorbeeld aan personeelsgegevens van bedrijven, medische gegevens van ziekenhuizen, ledenadministraties van verenigingen en vraagformulieren op uw website.

Waar?

Alle Europese landen doen hier aan mee. De wet geldt dus ook in Nederland.

Waarom?

Omdat het belangrijk is dat er zuinig met al deze gegevens wordt omgegaan en dat je als mens meer zeggenschap (kunt) krijgen over die gegevens. Want onze digitale datasporen maken van ons steeds meer een open boek. We delen allemaal steeds meer informatie over onszelf. Soms bewust, vaak onbewust. De AVG geeft u en uw klanten meer bescherming in dit digitale netwerk.

Wanneer?

Deze wet wordt op 25 mei 2018 van kracht.

Toezicht?

Bent u onder de AVG verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen? Waarschijnlijk wel, omdat er iemand toezicht moet houden op het naleven van de regels van de AVG binnen uw organisatie.

Heeft u een webwinkel?

Iedere webwinkel verwerkt persoonsgegevens. Vaak niet alleen om producten en diensten aan klanten te kunnen leveren. Maar ook voor directe marketing. Dit mag u onder de AVG blijven doen, maar de regels worden meer strikt.

Bestaande klanten:
Bestaande klanten mag u in de meeste gevallen onder de AVG gewoon benaderen met een aanbod. Mensen moeten zich wel makkelijk kunnen afmelden.

Bewaartermijnen:
Onder de AVG mag u persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Advies

Added Value adviseert u graag over de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neem contact met ons op om te achterhalen wat de AVG betekent voor uw organisatie.