16 maart 2020

Coronavirus: noodpakket banen en economie

Uitstel van betaling

Als u betalingsproblemen door het coronavirus heeft, dan kunnen wij voor u bijzonder uitstel van betaling aanvragen bij de belastingdienst. Dit uitstel is mogelijk voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en de loonbelasting. Bij het verzoek om uitstel moet ook een verklaring van een derde deskundige worden meegezonden. Uit de verklaring moet blijken dat:sprake is van werkelijk bestaande (acute) betalingsproblemen (en niet om toekomstige betalingsproblemen);de betalingsproblemen tijdelijk van aard zijn als gevolg van het coronavirus;uw onderneming levensvatbaar is.Een derde deskundige kan een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie een accountant of financieel adviseur zijn.
 
Neem contact met ons op als u een bijzonder verzoek om uitstel van betaling wilt aanvragen bij de belastingdienst.

Verlaging van uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting

Ontvangt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting maar verwacht u door het coronavirus een lagere winst? Dan kunnen wij voor u uw voorlopige aanslag wijzigen.
 
Neem contact met ons op als u uw voorlopige aanslagen wilt laten aanpassen.

Werktijdverkorting en mogelijke opschaling

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling werktijdverkorting.

Werktijdverkorting is een bestaande regeling waar bedrijven een beroep op kunnen doen die door een calamiteit tijdelijk een verlies van werkuren hebben. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt momenteel aan het uitvoeren en het opschalen van deze regeling.
 
De ZZP’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen aanspraak maken op het Bbz (besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) dat wordt uitgevoerd door gemeenten.

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Bedrijven in het MKB met liquiditeitsproblemen door de gevolgen van het coronavirus kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Een nieuwe tijdelijk maatregel verhoogt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB van 50% naar 75%. De maatregel is bestemd voor overbruggingskredieten of verhogingen van het rekening courant-krediet bij een financier met een maximale looptijd tot 2 jaar. Ondernemers kunnen zich melden bij hun kredietverstrekker om voor de regeling in aanmerking te komen.

Heeft u vragen over deze regelingen? Neem dan contact met ons op.