Een specifieke vorm van conflictbemiddeling is mediation. Hierbij wordt een neutraal persoon ingezet om de gesprekken tussen partijen te begeleiden. Het voordeel van mediation is dat partijen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het proces en het indien gewenst weer kunnen stopzetten. De mediator geeft geen waardeoordelen. Daarnaast is deze vorm van conflictbemiddeling vaak veel minder kostbaar en verloopt het proces aanzienlijk sneller dan een gang naar de rechter.

Wij werken samen met gecertificeerde mediators: Giel Stomphorst en Leon van den Broeke. Zij zijn beide ADR gecertificeerde mediators (waarover hieronder meer) en werken onafhankelijk. Samen met u proberen zij tot een effectieve en doelgerichte aanpak te komen.

Voordat wordt besloten of partijen mediation als vorm van conflictbemiddeling wensen, vindt er eerst een verkennend gesprek plaats.

Het ADR register

Het ADR International register biedt een wereldwijd platform aan iedereen die werkzaam is op het gebied van Alternative Dispute Resolution. Via het register bieden verschillende mediators zich aan die anders met geschillen omgaan dan de gang via (gerechtelijke) procedures. Hierbij kunt u denken aan arbiters, conflictcoaches, mediators en onderhandelaars.

Vanaf 1 januari 2019 is het ADR tevens erkend door de Raad voor Rechtsbijstand (De Rechtspraak), hetgeen betekent dat de rechter ADR geregistreerde mediators kan aanwijzen om een zaak verder af te handelen.

Wilt u meer weten over het ADR register kijk dan op https://www.adr-register.com/nl/