In de regel ontstaat een conflict sneller dan dat het wordt opgelost. De belangen zijn vaak zo groot, dat het voor één of meerdere partijen niet lukt om tot een oplossing te komen. Een conflict kost niet alleen tijd en geld, maar ook handenvol energie. Het gaat ten koste van de productiviteit, relaties, gezondheid en goede nachtrust.

Als externe partij kunnen wij, als conflictbemiddelaar, helpen om op een positieve manier uit het conflict te komen, met als doel dat alle betrokken partijen uiteindelijk toewerken naar een gezamenlijk belang.

Wij vertellen u graag meer over onze werkwijze en de verschillende invalshoeken en mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

Een onafhankelijke en onpartijdige blik

Stomphorst Consultancy adviseert u graag over het instellen van een raad van commissarissen of toezicht voor uw organisatie. Toezicht betekent namelijk een extra paar ogen, met een onafhankelijke, onpartijdige blik. Stomphorst Consultancy beschikt over expertise, staat op gezonde afstand en is maximaal betrokken.

Bedrijfsconflict

Het lijkt uitstekend te gaan met het (familie)bedrijf. De cijfers zien er goed uit. Voor de buitenwereld is uw bedrijf succesvol en maar weinig mensen weten dat er intern zaken spelen die niet prettig zijn. Er is bijvoorbeeld gedoe in het (familie)bedrijf over de opvolging. In een dergelijk geval is Stomphorst Consultancy uw perfecte gesprekspartner voor advies en begeleiding. Door middel van interventies proberen wij tot een oplossing te komen waarin betrokken partijen zich kunnen vinden. Wij laten de partijen van hun eigen standpunten naar gezamenlijke belangen komen.

Familiebedrijven

Familiebedrijven kennen een eigen dynamiek. Het gaat om het vinden en houden van een gezonde balans tussen het bedrijf en de familie(verhoudingen). Soms raakt die balans verstoord, omdat het in het bedrijf over familiezaken gaat en in de familie over het bedrijf. Specifieker komt dit aan het licht bij opvolging in het familiebedrijf. Er ontstaat spanning over de benoeming van een opvolger uit de volgende generatie of juist een buitenstaander.

U wilt graag advies over de opvolging binnen uw organisatie. Die ligt wat u betreft niet bij voorbaat vast. Misschien is opvolging nog niet direct aan de orde, maar wilt u tijdig met ons sparren over uw situatie. Opvolging betreft niet alleen het vervullen van een vacature, maar raakt aan de identiteit van uw hele organisatie. Wij zijn dagelijks betrokken bij de overdracht van ondernemingen en/of familievermogen. Emotie is hierin een niet te onderschatten onderdeel. In onze wijze van conflictbemiddeling hebben we niet alleen oog en oor voor het zakelijke deel van het conflict, maar ook voor de persoonlijke en emotionele kant hierin.

Wij zijn u graag van dienst om gesprekken te begeleiden en eventueel benodigde stukken (bijvoorbeeld een familiestatuut) op te stellen. Het uitwerken van een plan richting de volgende generatie kan veel rust en duidelijkheid geven in de familie. Uiteraard bepaalt u de snelheid en de loop van het traject. Wij zijn dienstbaar aan de familie, maar schromen niet om vragen te stellen aan zowel de overdragende als de opvolgende generatie.

Vennoten in conflict

Vennoten of partners in een bedrijf kunnen op papier nóg zulke heldere afspraken hebben gemaakt over de taakverdeling, de bevoegdheden en het winstaandeel, de praktijk van alledag kan een andere werkelijkheid laten zien. In dat geval biedt Stomphorst Consultancy uitkomst door een of meerdere gesprekken, (bedrijfs)trainingen of het aanstellen van een of meerdere toezichthouders.

Wij zijn gespecialiseerd in het beluisteren en analyseren van de groepsdynamiek tussen de verschillende vennoten of directieleden. Uiteraard vraagt deze aanpak een goede vertrouwensband tussen u en ons kantoor. Wij spreken graag met u over de mogelijkheden in uw situatie.

Een aantal voorbeelden waar u aan kunt denken is:

  • het begeleiden van managementbesprekingen ad interim
  • één op één gesprekken met de vennoten/directie over de gang van zaken
  • het coachen van één of meerdere directieleden op persoonlijk vlak

Iedere opdracht is uniek en de werkwijze wordt uiteraard aangepast aan uw specifieke wensen. Geïnteresseerd in onze werkwijze? In een persoonlijk gesprek vertellen wij u graag meer over onze aanpak en de verschillende mogelijkheden om tot een oplossing te komen.