Naarmate uw organisatie groeit, worden vragen bedrijfskundig, maar ook bestuurlijk complexer. Dat kan het moment om een raad van commissarissen of een raad van toezicht in te stellen.

Een andere optie is een consultant die onafhankelijk en onpartijdig de externe, maar vooral ook innerlijke groei van uw organisatie voor ogen heeft.

In een vrijblijvend en oriënterend gesprek nemen wij graag met u de te nemen stappen door. Daaruit kan het advies volgen om te komen tot de instelling van een raad van commissarissen, een raad van toezicht of toevoeging van een consultant. Zo kan uw bedrijf of organisatie in complexe vraagstukken trouw blijven aan de eigen visie en missie en ze bestendig maken voor de toekomst.

Ook op andere gebieden kunnen wij als vertegenwoordiger voor u optreden. Wij werken dan op basis van een volmacht. Vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de volmacht, voor welke handelingen u ons machtigt en de verplichtingen die daarmee samenhangen.