Stomphorst Consultancy is ontstaan vanuit de behoefte van onze cliënten om hen bij te staan bij niet-fiscale zaken. 

Stomphorst Consultancy biedt de volgende dienstverlening:

Mediation

Bij mediation begeleiden wij twee of meer partijen om bij een onderling geschil of probleem zelf tot een oplossing te komen. Wij gaan het gesprek aan met alle partijen en zijn onafhankelijk en onpartijdig.

Conflictbemiddeling

Bij een conflict of een geschil tussen partijen is de verhouding vaak zo verstoord dat het niet meer lukt om het zelf zonder onafhankelijk derde op te lossen. Er is wederzijds gebrek aan vertrouwen. Als conflictbemiddelaar richten wij ons op op de gewenste situatie in te toekomst. Wij gaan in gesprek en proberen tot een oplossing komen waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Executele

Wij helpen u na een overlijden bij het afwikkelen van de nalatenschap. Zowel juridisch, fiscaal als ook de daadwerkelijke verdeling van de erfenis.

Uitoefenen bestuursfuncties

Als bestuurder van een onderneming kunt u ons volmachtigen om bepaalde taken over te nemen. Met onze kennis en aandacht kunnen wij u op professionele wijze ondersteunen en zorgen wij ervoor dat de uitoefening van de taken is gewaarborgd.

Werken op basis van volmacht

Met een volmacht kunnen wij namens u handelen en zorgen dat uw belangen goed worden behartigd.