11 april 2019

Check de WOZ-waarde 2019 van uw bedrijfsgebouwen!

Bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting krijgen vanaf 2019 te maken met een beperking op de afschrijving van bedrijfsgebouwen in eigen gebruik. Het bedrag tot waarop mag worden afgeschreven wordt de bodemwaarde genoemd. Voorheen werd de bodemwaarde voor bedrijfsgebouwen in eigen gebruik op 50% van de WOZ-waarde gesteld.

Vanaf 2019 is de bodemwaarde beperkt tot 100% van de WOZ-waarde. Dit betekent dat mogelijk minder (of niet meer) kan worden afgeschreven. Zorg er daarom voor dat u kritisch bent op de WOZ-beschikking 2019 die rond deze periode wordt opgelegd.

Mocht u van mening zijn dan uw WOZ-waarde 2019 te hoog is vastgesteld, laat het ons dan tijdig weten (binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking) zodat wij een bezwaarschrift kunnen opstellen en indienen bij uw gemeente.