15 januari 2021

Certificering van aandelen NSW-B.V. goedgekeurd in nieuw besluit

De staatssecretaris van Financiën heeft het beleid over de fiscale faciliteiten in de Natuurschoonwet 1928 opnieuw vastgesteld. In een nieuw besluit is de certificering van aandelen in een NSW-B.V goedgekeurd.

Situatie tot 1 januari 2021

Op grond van artikel 7a NSW zijn NSW-B.V.’s transparant en worden de bezittingen en schulden toegerekend aan de individuele aandeelhouders. Het certificeren van aandelen kan gezien worden als een vervreemding van aandelen en, door de toepassing van de transparantie, als een vervreemding van het landgoed. Echter, de regeling van art. 7a NSW geldt voor aandeelhouders en niet voor certificaathouders. Dat zou betekenen dat de NSW-faciliteit voor de schenk- en erfbelasting niet meer van toepassing is na certificering van aandelen.

Faciliteit voor de schenk- en erfbelasting is nu ook voor certificaathouders

Deze gevolgen zijn niet wenselijk geacht. Daarom is een goedkeuring opgenomen om certificaathouders van aandelen in een NSW B.V. of NSW N.V. gelijk te stellen met aandeelhouders. Hierdoor geldt de faciliteit voor de schenk- en erfbelasting ook voor certificaathouders.

Voor deze goedkeuring gelden twee voorwaarden:

  1. Bij de certificering zijn de uit te reiken certificaten en de certificaathouders gelijkgesteld met respectievelijk de aandelen en de aandeelhouders.
  2. De belanghebbenden informeren de Belastingdienst schriftelijk over elke overdracht van certificaten en wel binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de certificaten zijn overgedragen.

Wat betekent dit besluit voor uw NSW-B.V.?

Het besluit is in werking getreden op 1 januari 2021. Bent u benieuwd of deze wijzigingen voor uw NSW-B.V. gevolgen kunnen hebben? Neem dan gerust contact op met onze NSW-specialisten.