12 juni 2023

Box 3

Er blijft erg veel onduidelijk over de toekomst van box 3. Het plan is om de nieuwe “vermogensbelasting” te laten ingaan vanaf 2027. Maar in welke vorm is nog steeds niet duidelijk. Er zijn ondertussen veel verschillende ideeën gepubliceerd.

Om te beginnen met het idee van de staatssecretaris van Financiën. Kortgezegd is het laatste idee van de staatssecretaris om inkomsten uit sparen en beleggen en liquide beleggingen evenals de waardeontwikkeling van aandelen en obligaties in box 3 te blijven belasten. En onroerende zaken in box 1 te belasten. Over dit idee is op 8 mei in de Tweede Kamer gedebatteerd. Het plan moet nog wel verder worden uitgewerkt en de financiële consequenties moeten ook nog in beeld worden gebracht. Binnen de Tweede Kamer zelf is er ook nog erg veel verdeeldheid over op welke manier vermogen moet worden belast.

De Beroepsorganisatie Register Belastingadviseurs (RB) komt weer met een ander voorstel. Hun voorstel luidt om box 3 helemaal af te schaffen en het werkelijke inkomen uit sparen en beleggen in box 1 te belasten. Volgens het RB heeft box 3 geen bestaansrecht meer sinds de Hoge Raad in 2021 een streep heeft gezet door vermogensheffing op basis van fictieve rendementen en de politiek een belasting wil die meer aansluit bij werkelijk behaald rendement. Een nieuwe vermogenstaks zou allerlei problemen oproepen die volgens het RB al zijn opgelost in box 1. Het systeem zou er dan als volgt uit zien. Rente op banktegoeden, dividend uit aandelen en huurinkomsten uit vastgoed worden direct in box 1 belast. Waardeschommelingen van effecten en vastgoed worden pas belast wanneer deze worden gerealiseerd.

Of en zo ja, welke van deze voorstellen het uiteindelijk zal halen, blijft vooralsnog onduidelijk. Wij zullen dit dossier voor u intensief blijven volgen en houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.