13 december 2021

Beloning vanuit uw B.V. – Werkkostenregeling 2021

Hierbij willen wij richting het eind van het jaar een interessante maatregel onder de aandacht brengen. Dit heeft te maken met uw beloning vanuit de B.V.

Onder de werkkostenregeling (WKR) mag een werkgever maximaal 1,7% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Dit wordt de ‘vrije ruimte’ genoemd. 

In verband met de coronamaatregelen is voor 2021 de vrije ruimte van de WKR verhoogd naar 3% van het totale fiscale loon van de onderneming. Over dat bedrag hoeft geen loonheffing te worden afgedragen. 

Uitgangspunt van deze regel is dat de vergoedingen en verstrekkingen de ‘gebruikelijkheidstoets’ doorstaan. De Belastingdienst hanteert als beleidsregel dat bij voldoende vrije ruimte een vergoeding of verstrekking tot een bedrag van € 2.400 altijd als gebruikelijk wordt aangemerkt.

Als u in dienst bent bij uw B.V. en de vrije ruimte dit jaar nog niet heeft besteed – bijvoorbeeld door een (kerst)geschenk, vergoeding van parkeerkosten naast de onbelaste vergoeding van 19 cent per kilometer of een vaste maandelijkse kostenvergoeding – kunt u deze gebruiken om bijvoorbeeld uw rekening-courantschuld wat op te poetsen. 

Als u hier gebruik van wilt maken, kunnen wij contact opnemen met uw accountant om dit in gang te zetten, indien gewenst.

Mocht u hier vragen over hebben of meer over willen weten, horen wij het uiteraard ook graag.